Geert en Sofie van de Biezenhoeve maken bewuste keuze voor duurzaamheid

In het pittoreske Watou in de Westhoek ligt de Biezenhoeve van Geert en Sofie Vandenbussche - Vanpeperstraete. Niet zomaar een Milcobel melkveebedrijf. Geert en Sofie haalden namelijk al de nationale pers. Ze voegden als eerste in België 1% nitraat toe aan hun krachtvoeder. Daarmee zouden ze de methaanuitstoot van hun koeien met 10% kunnen reduceren. Daar wilden we het fijne van weten.

Geert en Sofie namen de Biezenhoeve over in het jaar 2000. Het bedrijf telde toen 25 koeien, en had een jaarproductie van 7000 liter. In 2013 werd een nieuwe stal gebouwd met een melkrobot. Vandaag zorgen ze met veel liefde voor hun 70 melkkoeien en 40 stuks jongvee.  Daarnaast telen ze maïs en grasklaver. Geert is ook actief bij veevoederbedrijf Decadt.

Sofie neemt de verbreding van hun activiteiten ter harte. “Ik heb altijd al een passie gehad voor het overbrengen van ons verhaal naar de consument. Daarom ontvang ik regelmatig bezoekersgroepen en scholen. Op deze manier willen we zorgen voor meer begrip voor de boerenstiel en de melkveehouderij, en willen we de mensen tonen hoe de sector inzet op duurzaamheid.” Bedrijven of families kunnen op de Biezenhoeve ook terecht voor een “Farmfun” teambuilding.

Duidelijke visie op duurzaamheid

Geert nam in 2019 deel aan de werkgroep enterische emissies, die het convenant voor de sector heeft bepaald. “Dat heeft iets in mij getriggerd, en heeft me doen nadenken over een duurzame melkstapel. We krijgen ook regelmatig vragen van de bezoekers over milieu. Duurzaamheid is voor ons een bewuste keuze. Alle beslissingen die we vandaag in onze bedrijfsvoering nemen, moeten niet enkel rendabel zijn maar tegelijk ook duurzaam.  Het evenwicht tussen ecologie – economie en duurzaamheid is belangrijk.”

“Ik wil aan de buitenwereld bewijzen dat we als landbouw ook innovatief kunnen zijn en dat we meedenken over het  klimaat.  Uiteindelijk hebben we als boeren er ook last van als het niet goed gaat met het klimaat. En ik wou ook bewijzen dat we al veel inspanningen doen.“

Klimrek klimaatscan

Geert nam als eerste Milcobel lid deel aan Klimrek, een project waarbij er een klimaatscan van het melkveebedrijf wordt gemaakt en er een actieplan wordt uitgewerkt met mogelijke maatregelen. Klimrek maakt een klimaatscan van alle activiteiten op het melkveebedrijf, biedt de melkveehouder inzicht, en komt met een aantal ideeën en aanbevelingen van acties die men kan nemen. Deze acties zijn niet enkel duurzaam, maar ook goed voor de portemonnee.

Waarover gaat Klimrek ook al weer?

KLIM(aatbe)REK(ening) is een manier om gedetailleerd alle klimaatgerelateerde emissies in kaart te brengen op en rond het melkveebedrijf. Met Klimrek krijg je niet alleen zicht op de hoeveelheid en de oorsprong van de emissies. Je krijgt ook zicht op de mogelijke maatregelen.

Hoe verliep deze scan?

Met een klimaatconsulent van ILVO en Innovatiesteunpunt werden tal gegevens ingezameld. Dat nam 3-4u in beslag. Vervolgens werd de carbon footprint berekend. Ik kwam uit op een footprint van 1,06kg/CO2/l melk.

Kreeg je ook advies omtrent mogelijke acties die je kon nemen?

Zeker. We deden eigenlijk al veel, maar dankzij Klimrek ben ik veel meer aandacht gaan geven aan bepaalde keuzes. Duurzaamheid is voor ons een bewuste keuze. Alle beslissingen die we vandaag in onze bedrijfsvoering nemen, moeten niet enkel rendabel  zijn maar tegelijk ook duurzaam.

Zo heb ik stappen genomen om minder jongvee aan te houden, al zie je hier pas na enkele jaren het resultaat van. We besteden ook extra aandacht aan de gezondheid van ons jongvee. Daarnaast ben ik er ook al redelijk in geslaagd om de langleefbaarheid van onze koeien te verhogen. Ik maak zoveel mogelijk gebruik van grasklaver om meer eigen eiwit te telen. En ik gebruik zo minimaal mogelijk kunstmest. We werken aan de kwaliteit van ruwvoeders, en dankzij toevoeging van 1% nitraat in het krachtvoer willen we de methaanuitstoot van onze koeien met 10% verminderen.

Het aantal maatregelen dat een melkveehouder kan nemen is eerder beperkt. Het is continu zoeken naar wat je beter kan doen en dat zal voor iedereen anders zijn. Met Klimrek ben ik er wel van overtuigd dat iedereen zaken zal vinden die hij of zij kan doen. Klimrek maakt ook een aantal dingen inzichtelijk. De impact van bepaalde beslissingen die we  genomen hebben, is nu becijferd.

Hoe zien jullie het melkveebedrijf van de toekomst?

“Meer circulair en CO2-neutraal. De wetenschap moet de kans krijgen. En de boer moet de kans krijgen.  We gaan een stuk verplicht worden, maar er zijn ook veel melkveehouders die ervoor openstaan. Ook het verdienmodel moet bekeken worden. Niet alles kan doorverrekend worden naar de klant of consument. Maar alles gratis bestaat niet.”

Trots op onze coöperatie

“Ik ging vroeger nog als jobstudent werken bij Milcobel,” vertelt Geert. “Ook vandaag ken ik er nog mensen. Het is meer dan alleen maar de prijsvorming die zorgt voor verbondenheid. Ook al zitten we niet in een ledenkringbestuur, we hebben wel het gevoel dat we mee kunnen beslissen. En ook de manier waarop er vandaag gecommuniceerd worden vinden we veel beter. Er wordt eerlijk gezegd wat goed gaat, en waar het beter moet. We kijken ook altijd naar de webinars. En we zijn trots op onze producten. En ook duurzaamheid is voor ons belangrijk.”

“Het melkveebedrijf van de toekomst is meer circulaire en CO2-neutraal.”

Geert & Sofie

Wil jij jouw loopbaan lanceren bij Milcobel?

Om een melkweg te maken, heb je vele sterren nodig en daar zijn wij continu naar op zoek. Bij ons timmer je aan je eigen melkweg, kan je opklimmen en je grenzen verleggen. Ben jij iemand die met een open blik naar de toekomst kijkt? Die geen uitdaging uit de weg gaat? Die zelf wil schitteren als een ster aan ons firmament? Geef een boost aan je carrière en solliciteer.

Ben jij een gepassioneerd melkveehouder?

Milcobel is een warme coöperatie met respect voor de verscheidenheid van onze leden. Onze melkveehouders zijn het hart van onze coöperatie. Via dialoog en samenwerking bouwen we samen aan een duurzame toekomst voor de melkveehouderij. Ook jij kan daar deel van uitmaken. Ben jij melkveehouder in België, Nederland of Noord-Frankrijk en heb je interesse? Neem dan contact op.

Honger naar onze producten?

Milcobel is jouw partner in hoog kwalitatieve zuivelproducten. We leveren in een B-to-B context aan retailers, horeca, food service en voedingsproducenten. Ben jij geïnteresseerd in consumentenkaas, ingrediëntenkaas, boter, room, melkpoeder, wei, of ijs? Onze teams staan je graag te woord.

loading...