Over Milcobel

Over Milcobel

Milcobel is een coöperatie die de melk van om en bij de 2000 melkveebedrijven ophaalt, verwerkt en commercialiseert. Wij bieden onze leden-melkveehouders gegarandeerde melkafname. Elke dag zetten onze leden zich in om kwalitatief hoogstaande melk te leveren, die door onze medewerkers wordt omgezet in zuivelproducten met een zo hoog mogelijke melkvalorisatie. Zo streven we naar een faire melkprijs voor de aangesloten leden-melkveehouders. 

Milcobel staat verder voor dialoog, transparantie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Wij willen dat alle schakels van de zuivelketen betrokken zijn, van melkophaling op de boerderij, over productie tot commercialisatie bij de klant.

Onze business units

  • Dairy Premium Ingredients

Milcobel is gespecialiseerd in research & development, productie, verkoop & marketing en klantenondersteuning van zuivelingrediënten voor de internationale voedingsindustrie. We zijn Europees en internationaal één van de topspelers op gebied van mozzarella. We worden internationaal erkend voor onze top kwaliteit. 

  • Consumer Products & Cheese

Consumer Products & Services (CPS) is een cruciale business unit van Milcobel. CPS staat in voor de verwerking, productie en commercialisering van zuivelproducten gericht op de consumentenmarkt. Daarnaast hebben we ook een zeer belangrijke kaasimport en -distributie service.

  • Ysco
    Roomijs

Ysco is een zelfstandige dochteronderneming van Milcobel en een toonaangevende Europese speler opvlak van ‘private label’ ijs. Ysco produceert ijs onder huismerk van de grootste Europese supermarktketens. Kwaliteit, service, duurzaamheid, automatisering en innovatie staan altijd centraal.

Onze Ambitie

Wij streven naar een Belgische melkveehouderij en zuivelcoöperatie die duurzaam onderneemt in harmonie met de samenleving.
Die hiervoor fair beloond en gewaardeerd wordt.
Lokaal en internationaal.

Wij garanderen de verwerking van onze ledenmelk en wij ontwikkelen, produceren en vermarkten zuivelproducten teneinde onze leden én aldus de ganse Belgische melkveehouderij een langetermijnperspectief te bieden.

Onze geschiedenis

Hoe het begon
op 1 juni 1906
De boerengilde “Helpt malkaar” te Langemark richt de samenwerkende maatschappij “Melkerij St. Paulus” op. De kernspreuk bij de oprichting luidde “Voor endoor de Boeren” en het doel der maatschappij werd als volgt geformuleerd: “Eene melkerij te benuttigen, de melk, hare voortbrengsels te verkoopen en ook alle andere bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met eene melkerij kunnen verbonden zijn”.
Oprichting Milcobel
Milcobel is opgericht op 8 november 2004 naar aanleiding van fusieplannen van twee coöperaties: BZU melkaanvoer cvba en cvba Belgomilk.
2005
Sinds 1 januari 2005 fungeert Milcobel als de koper van de melk voor de leden van die twee coöperaties. Op 16 mei 2005 keurden de onderscheiden buitengewone algemene vergaderingen de fusie goed. Dat impliceert dat alle leden-melkveehouders van BZU melkaanvoer en Belgomilk lid zijn geworden van Milcobel.
Previous
Next

Bij Milcobel draait alles rond melk.
Zelfs onze kernwaarden.

Moedig zijn

Wij willen voortdurend beter doen. Daarom moeten we elkaar er ook op aan te durven spreken. Ambitie tonen, grenzen verleggen, tegenslagen overwinnen en onze eigen uitgezette koers aanhouden. Moedig zijn is leiden.

Eerlijkheid

Eerlijk zijn tegenover jezelf en de anderen. Transparant zijn, ook over wat minder aangenaam is om te horen of te zeggen. Doen wat je zegt, en zeggen wat je doet. Integriteit, ethiek en billijkheid. Eerlijkheid vergt moed.

Loyaliteit

Loyaal zijn aan het beleid, de normen, procedures en afspraken van onze organisatie is cruciaal. Het collectieve belang laten primeren boven het eigenbelang. Samenhorigheid, collegialiteit en teamwork. Bij het lidmaatschap van een coöperatie is loyaliteit dé vorm van eerlijkheid tegenover de andere leden.

Kwaliteit

Kwaliteit streven we na in zowel producten als service. Professionalisme, competentie, performance, klantgerichtheid. Kwaliteit garanderen is loyaliteit ten opzichte van de klant.

Heb je vragen of wens je meer informatie?

Neem vandaag nog contact met ons op.