Kwaliteit

Kwaliteit

Page

Het Milcobelmanagement streeft naar een totale ketenbewaking. Het is de bedoeling aan de hand van verschillende certificaten de volledige ketting van gras tot afgewerkt product te borgen.

Om bij alle melkveehouders de melk binnen het wettelijk opgelegd kader en op een economisch verantwoorde manier op te halen wordt dagelijks via meer dan 60 ophaalwagens de melk weggehaald op de melkveebedrijven.

Deze melkophaalwagens zijn uitgerust met een bemonsteringsapparaat erkend door de dienst voor het ijkwezen en een geïnformatiseerd datasysteem voor liters en leveraarsregistratie. Deze identificatie gebeurt met een GPS-herkenning voor elk melkveebedrijf.

De melkophalers hebben allemaal een opleiding gevolgd onder de bevoegdheid van het FAVV en beschikken over een vergunning als melkophaler

 

 

De verantwoordelijkheid van het melkveebedrijf

Elke melklevering is onderworpen aan de wettelijke kwaliteitsreglementering. De officiële kwaliteitsbepalingen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria van de Interprofessionele Organismen te Lier en Battice.

www.mcc-vlaanderen.be
info@mcc-vlaanderen.be

www.comitedulait.be
info@comitedulait.be

IKM-productie

Het IKM-productie certificaat vertaalt het engagement van de melkproducent tegenover de maatschappij, steunend op 5 modules:
    * Dierengezondheid
    * Dierenwelzijn
    * Melkwinning
    * Reiniging
    * Milieu

Het IKM-productielastenboek draagt bij tot de bewaking van de productieomstandigheden en de voedselveiligheid. Het bevat alle borgingspunten uit de gids autocontrole voor de primaire productie van rauwe melk, met daarnaast een reeks specifieke IKM-punten.

www.ikm.be
info@ikm.be

De verantwoordelijkheid van Milcobel

IKM-transport certificaat: dit is een gids voor autocontrole van de ophaling en het transport van de rauwe melk, steunend op 5 modules:
    * Melkophaling
    * Transport
    * Melkontvangst
    * Reinigingsstation
    * Controle op de reiniging van de tanks
      en van de uitrusting van de ophaal-
      en transportcamions

IKM-transport

Het IKM-transport certificaat garandeert de goede transportpraktijk, borgt de voedselveiligheid en de traceerbaarheid van de grondstof rauwe melk. Een HACCP-gids met een inschatting van de kans op voorkomen en het effect van het gevaar wordt geanalyseerd in een gevarenanalyse met daarbij horend beheersmateriaal.

 

Ga naar pagina
Ga naar pagina