Socio-economisch

Milcobel is het grootste zuivelverwerkende bedrijf met coöperatief aandeelhouderschap in België. Onze medewerkers verwerken de melk van de melkveebedrijven van onze leden tot een breed gamma kwalitatieve en voedzame producten voor consumenten en klanten over de hele wereld. We focussen daarbij op diverse niches waarin we een leidinggevende positie innemen of ambiëren.

De Coöperatie als derde weg

Milcobel kiest voor het coöperatieve model als derde weg, als alternatief naast privé- of overheidsbedrijfsmodellen. Met de coöperatie zetten we 100% in op samenwerking en verbinding. Voor onze melkveehouders versterkt dit hun slagkracht, identiteit en eigenheid. We respecteren en valoriseren de verscheidenheid en het familiale karakter van alle melkveebedrijven die onze coöperatie rijk is. Als coöperatie bundelen wij hun sterktes en zorgen we voor een meerwaarde die ten goede komt aan alle leden. In een coöperatie zorgen we voor elkaar. Met respect voor mens, dier en milieu. We slaan ook bruggen naar klanten en hun behoeften, naar stakeholders en hun belangen. Overleg en dialoog zijn ons handelsmerk.

Onze relatie met onze 2.600 melkveehouders en hun gezinnen is vierledig.

  • Transactioneel: het leveren en kopen van melk. We streven naar een duurzame afzet van onze melk in België, Europa en de wereld. We garanderen de melkafname bij onze boeren aan een marktconforme melkprijs voor onze leden-melkveehouders. We bouwen aan langetermijnrelaties.
  • Aandeelhouderschap: onze leden-melkveehouders leveren niet alleen de melk; ze zijn ook aandeelhouder van de coöperatie. Onze gecreëerde meerwaarde en de gerealiseerde resultaten vloeien terug naar de melkveehouders.
  • Gezamenlijk bestuur van de coöperatie, gebaseerd op een sterke verbondenheid, inspraak en dialoog met onze melkveehouders. Dit leidt tot democratische besluitvorming.
  • Gemeenschappelijk doel: samen, met respect voor het individu en elkaar, op een duurzame manier onze melk valoriseren.

Ons bedrijf stelt 2.000 medewerkers tewerk in 7 sites in België en Frankrijk: Kallo, Langemark, Moorslede, Brugge, Schoten, Barchon en Argentan (F). Zij staan in voor de ophaling, verwerking en commercialisering van de melk van de bedrijven van onze leden-melkveehouders, en maken kwaliteitsvolle zuivelproducten zoals kaas, boter, melkpoeder, roomijs, melkdranken, room en wei, waarbij de natuurlijke kracht van melk bewaard blijft. Naast eigen merken (o.a. Brugge Kaas, Nazareth, Inza melk) en private label consumentenproducten voor grote supermarktketens, produceert Milcobel grondstoffen en ingrediënten voor de voedingsindustrie (o.a. mozzarella, melkpoeder).

Milcobel verwerkte in 2018 1.8 miljard liter melk, waarvan 1.6 miljard liter van de eigen leden melkveehouders. Dit melkvolume correspondeert met 40% van de totale Belgische melkproductie. Met 1.26 miljard euro omzet in 2018 zijn we één van de slechts 36 Belgische bedrijven die meer dan 1 miljard omzet verwezenlijken.

Milcobel is een op en top Belgisch bedrijf met wereldwijde ambitie en klanten in meer dan 100 landen. We ijveren voor de instandhouding van de melkveesector en de zuivelverwerking in België.

Heb je vragen of wens je meer informatie?

Neem vandaag nog contact met ons op.