Milieu en klimaat

Milcobel
& milieu

Als grootste zuivelcoöperatie in België hechten we veel belang aan milieu en klimaat en leveren we inspanningen doorheen de volledige keten, van koe tot klant: in onze melkveebedrijven, ons transport, en onze melkverwerking. Bovendien dragen we bij tot het behoud van de waardevolle plattelandsomgeving en het behoud van weilanden en van groen in België.

Met onze innovatie, projecten en activiteiten weerspiegelen we onze ambitie voor een duurzame zuivelsector, en leveren we een wezenlijke bijdrage aan de doelstellingen van het Vlaams Klimaatbeleidsplan, dat tegen 2030 een reductie in de CO2-uitstoot van veehouderij van 26% voorziet ten opzichte van 2005.

Werken aan duurzame zuivel doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met al onze klanten, melkveehouders, medewerkers en externe stakeholders, en met aandacht voor de volledige keten waar onze coöperatie een rol speelt, van koe tot consument.
Samen met onderzoekspartners als het ILVO werken we samen aan onderzoeksprojecten die de totale broeikasgasuitstoot van melkvee significant kunnen verlagen.

Duurzame melkveehouderij

Onze leden-melkveehouders leveren reeds meerdere jaren inspanningen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en in te zetten op een systeem van circulaire landbouw waarbij plantaardige en dierlijke productieketens slim aan elkaar worden gekoppeld. In een proces van circulaire landbouw telen ze zelf het merendeel van hun eigen veevoeder of kopen dat in de nabijheid. De mest van de koeien wordt gebruikt voor het bemesten van teeltgewassen op eigen grond of in de omgeving die op hun beurt veevoeder worden.

77% van onze melkveehouders recycleert nevenproducten uit de voedingsindustrie zoals draf en bietenpulp als voeder voor hun koeien. Door het aanpassen van de samenstelling van het voederrantsoen en -additieven, kunnen we de methaanuitstoot van onze koeien reduceren. Ook de voedselresten uit onze eigen fabrieken worden – waar mogelijk – gekanaliseerd als veevoeder naar de landbouw.

 • 91% produceert eigen ruwvoeder
 • 77% recycleert nevenproducten uit voedingsindustrie als voeder
 • 62% gebruikt alternatieve waterbronnen
 • 40% voorziet in eigen productie elektriciteit

Onze melkveehouders zetten in op maatregelen die het energieverbruik op hun bedrijven verminderen en een toenemend aantal produceert zelf eigen duurzame energie d.m.v. pocketvergisters, zonnepanelen en windenergie. Onze melkveehouders leveren ook inspanningen ter verbetering van de bodem- en waterkwaliteit aan de hand van aangepaste bemestingstechnieken, lagedrukbanden, het gebruik van alternatieve waterbronnen zoals regenwater en het hergebruiken van water dankzij o.a. waterzuivering en rietvelden.

Duurzaam transport

Transport en duurzaamheid staan niet haaks op elkaar. Met een waaier aan initiatieven streven wij naar het zo energie-efficiënt mogelijk organiseren van onze melkophaling en distributieketen.
 • Brandstofverbruik per 1000l melk is sinds 2011 -21%
 • 98% van onze RMOs voldoen aan de strengste EuroNorm
 • Aantal km per 1000l melk sinds 2011 gedaald met 12%

Duurzame productie

Ook in onze melkverwerking in al onze sites staat duurzaamheid centraal. Al onze productiesites nemen vrijwillig deel aan de Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten (EBO) en engageren zich zo om alle energiebesparende maatregelen te ondernemen die tegelijkertijd voldoende economisch rendabel zijn. Alle sites hebben ook het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen behaald.

Onze fabrieken in Langemark en Kallo hebben warmtekrachtkoppelingen, die voorzien in 90% van de elektriciteitsbehoefte. Al onze sites beschikken over waterzuiveringsinstallaties, en 56% van het totale waterverbruik in onze fabrieken bestaat uit gerecycleerd water van drinkwaterkwaliteit (vb voor het reinigen van installaties).

 • Energieverbruik per 1000l melk -26% op 5 jaar
 • Aandeel waterhergebruik was ca. 56% van totale watergebruik in 2018
 • Totaal waterverbruik -29% op 5 jaar
 • Waterhergebruik met 40% gestegen op jaar

Heb je vragen of wens je meer informatie?

Neem vandaag nog contact met ons op.