Dierenwelzijn

Milcobel & dierenwelzijn

Dierenwelzijn behoort onlosmakelijk tot de goede praktijken op onze melkveebedrijven. De band tussen dier en melkveehouder is zeer hecht. Een gezonde stressvrije koe levert immers meer en kwalitatief betere melk en heeft een langere levensduur. Zorgen voor de optimale gezondheid van onze koeien is geen opdracht, maar een manier van leven die ingebed zit in het DNA van elke melkveehouder. Het gaat niet enkel om goede voeding, gezondheid en leefomstandigheden, maar ook om het creëren van een stressvrije omgeving waarin onze koeien hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen en waarin ze zich omringd weten met het nodige comfort.

Samen met onze leden-melkveehouders werken we aan een duurzame landbouw, waarbij dierlijke gezondheid en dierenwelzijn hoog in het vaandel worden gedragen. Het Europese Welfare Quality systeem biedt een duidelijk kader waaraan we onze inspanningen kunnen meten. Het evalueert dierenwelzijn op basis van vier aspecten: goede gezondheid, goede huisvesting, goede voeding en normaal gedrag.

Goede gezondheid

  • We zorgen voor een optimale gezondheid voor onze koeien, dankzij een goede verzorging en levensomstandigheden. De gezondheid van onze dieren wordt van nabij opgevolgd.
  • Het merendeel van onze melkveehouders laat zich begeleiden door een vaste veearts.
  • Onze koeien worden goed verzorgd. Als een koe ziek wordt, wordt dit van nabij opgevolgd en worden de beste zorgen gegeven. Daarbij wordt het gebruik van antibiotica zoveel als mogelijk beperkt tot uitgesloten.

Goede huisvesting

  • We besteden veel aandacht aan de huisvesting van onze koeien. We vinden het belangrijk dat onze koeien leven in een aangename, comfortabele en hygiënische omgeving. We streven naar voldoende wandel- en begrazingsruimte alsook stallen met voldoende licht, verluchting, bewegingsvrijheid en comfort.
  • Onze boeren voorzien een kwalitatieve en hygiënische ondergrond, waarop de koeien comfortabel kunnen vertoeven. Stallen zijn voorzien van stro, zaagsel, zand, een elastisch ligbed, of andere ligbedmaterialen.

Goede voeding

  • Onze melkveehouders voorzien in een beschikbaarheid van voldoende zuiver drinkwater.
  • De veevoeding bestaat uit een mix van ruwvoer – in hoofdzaak gras en mais – aangevuld met kwalitatieve nevenproducten en krachtvoer.

Normaal gedrag

  • Koeborstels in de stallen voorzien in de natuurlijke behoefte van de koe om haar vacht te kunnen schuren. Dit stimuleert ook de bloedsomloop en ontspant de koe. In het merendeel van onze stallen met vrij koeverkeer zijn koeborstels aanwezig.
  • Weidegang draagt bij tot het natuurlijke gedrag van de koeien. Tijdens het weideseizoen gaan onze koeien zoveel mogelijk buiten grazen in de weide, afhankelijk van de grootte of het type melkveebedrijf. Daarbij wordt ook voldoende schaduw voorzien. Koeien houden immers niet van warmte. Ongeveer 1600 van onze leden-melkveehouders laten hun koeien meer dan 6 uur per dag buiten grazen en voldoen daarmee aan de algemeen erkende normen van ‘weidegang’. Op basis hiervan halen we jaarlijks ongeveer 645 miljoen liter weidemelk op. Onze melkveehouders voorzien ook uitstekende leefomstandigheden in hun stallen.
  • Het kuddegevoel wordt reeds vanaf jonge leeftijd opgebouwd en gestimuleerd. Door in een vaste kudde op te groeien, wordt stress op latere leeftijd vermeden en kunnen de koeien een volkomen natuurlijk gedragspatroon ontwikkelen .

Heb je vragen of wens je meer informatie?

Neem vandaag nog contact met ons op.