IKM

IKM (Integrale Kwaliteitszorg Melk) als basis voor kwaliteit en duurzaamheid bij de melkveehouder

Een IKM-gecertificeerd melkveehouder voldoet aan de 136 objectieve criteria die opgenomen zijn in het IKM-lastenboek. Het voldoen aan die criteria en gecertificeerd zijn is voor Milcobel een basisvoorwaarde om melk aan de coöperatie te mogen leveren. Dit kwaliteitsborgingssysteem zorgt voor een totale borging bij alle leveraars.

De melkveehouder wordt door een geaccrediteerde controle-instelling op periodieke basis geauditeerd en geëvalueerd.

De 136 criteria zijn opgenomen in 8 afzonderlijke modules:

  • Dierengezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Melkwinning
  • Reiniging
  • Milieu
  • Meldingsplicht
  • Hygiëne
  • Duurzaamheidsmonitor

Heb je vragen of wens je meer informatie?

Neem vandaag nog contact met ons op.